Sociální mecenášství – příklady pomoci komunitám a charitativním organizacím

Online sázkové kanceláře

18+ značka

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Koncept sociálního mecenášství je v posledním desetiletí stále populárnější jak v České republice, tak ve světě. Sociální mecenášství je praxe podpory určité věci nebo organizace prostřednictvím darů a příspěvků ve formě zdrojů, jako jsou peníze, čas nebo odborné služby.

V mnoha případech je mecenášství přínosem pro poslání charitativní organizace nebo organizace, ale mecenáši z něj mají i výhody v podobě daňových odpočtů nebo jiných forem uznání.

Co je to sociální mecenášství?

V České republice se koncept sociálního mecenášství prosazuje jak mezi jednotlivci, tak mezi firmami. Soukromé osoby věnují své peníze a čas různým charitativním organizacím, zatímco podniky vytvářejí mecenášské iniciativy na podporu věcí nebo organizací, které jsou přímo prospěšné pro jejich místní komunitu.

Tyto iniciativy často zahrnují peněžní a věcné dary a také dobrovolnické programy, které nabízejí zaměstnancům firmy možnost přímo spolupracovat s organizacemi a charitativními organizacemi, které jsou pro ně důležité.

Home Credit se angažuje také v pomoci útulkům nebo darování krve.

Sociální mecenáš Home Credit

Jedním z příkladů společnosti, která se v České republice zapojuje do sociálního mecenášství, je Home Credit. Tato společnost poskytuje spotřebitelům a podnikům služby spotřebitelského financování.

Zároveň se také stala lídrem v oblasti sociálního mecenášství tím, že poskytuje dary charitativním organizacím, sponzoruje komunitní akce a pomáhá financovat výstavbu a rekonstrukci budov, parků a dalších infrastrukturních projektů.

HomeCredit se v sociálním mecenášství pohybuje už dlouho a sponzoruje například následující sociální projekty:

Charitativní program Malina

Tento veřejně prospěšný program tvoří a naplňují zaměstnanci společnosti Home Credit. Vybrané charitativní a veřejně prospěšné projekty podporují nejen finančně.

Zaměstnanci sami vybírají, komu a jak pomohou. Home Credit každou vybranou částku zdvojnásobí. Zároveň zaměstnance v prospěšných aktivitách podporuje dny volna, příspěvky nebo know-how v dané oblasti.

Malina je sladký plod skládající se z malých činů zaměstnanců. Ten přispívá k pohodě a zmírnění starostí potřebných.

Tornáda v roce 2021

V roce 2021 také Home Credit pomáhal lidem zasaženým tornádem, které se na konci června prohnalo jižní Moravou.

Home Credit vyslal do této oblasti opakovaně své zaměstnance, kteří pomáhali odklízením následků. Na podzim se na místo vrátili se sazenicemi ovocných stromů a pomohli tak místním obnovit jejich zahrady.

Charitativní vánoční trhy

Na vánočních trzích lidé z Home Creditu prodávají vlastnoručně vyrobené, uvařené či upečené výrobky. Trhy se konají v prosinci, anebo kvůli pandemii punkově v červenci.

Vždy prodejem společnost vybere něco málo přes 50 tisíc korun a podpoří dobrou věc. Například Diakonii BETLÉM v Kloboukách u Brna, kde pečují o lidi s těžkým mentálním a kombinovaným postižením.

To je jen několik málo aktivit, které Home Credit organizuje jako podporu sociálního mecenášství. Dále se například stará také o opuštěná zvířata nebo sponzoruje vzdělávání.

Filantrop je osoba, která nečeká za své dobročinné aktivity žádnou protislužbu.

Filantropie

Se sociálním mecenášstvím velmi úzce souvisí také filantropie. Filantropii lze definovat jako dobrovolné jednání zaměřené na veřejný prospěch.

Filantrop je tedy někdo, kdo daruje čas, peníze a jiné hmotné statky na charitativní účely. Tento termín může být aplikován na kteréhokoliv dobrovolníka nebo dárce.

Mezi největší české filantropy patří:

  • Manželé Vlčkovi – založili nadaci s názvem Nadace rodiny Vlčkových. Ta pomáhá rodinám zasaženým závažným onemocněním jejich dítěte. Budují také dětský hospic a navazující paliativní středisko.
  • Rodina Kellnerových – věnuje peníze hlavně na vzdělávání napříč celou republikou. Například přispěla stamiliony korun na vzdělání pro děti uprchlíků z Ukrajiny a přispívají stamiliony korun na grantech, stipendiích pro veřejné základní školy. 
  • Daniel Křetínský – svou charitativní činnost směřuje především do pomoci osamělým seniorům a rodinám, které ztratily živitele. Těm má ročně přispět částkou až čtvrt miliardy korun.
  • Ivo Valenta – založil nadaci Synot, skrz kterou za 21 let podpořil částkou přes jednu miliardu nemocnice, zdravotnická zařízení, sociální ústavy, domovy seniorů, školy, sportovní oddíly a kluby, dětské domovy, kulturní instituce, církevní památky, lidové tradice, folklor nebo děti a dospělé se zdravotním či mentálním postižením.

Filantropie a celkově sociální mecenášství je velmi přínosné. Je to projev altruismu, který zlepšuje kvalitu života, vzdělání a mnoha dalších aspektů.

Tento projev sociálního mecenášství je skvělým způsobem, jak dát najevo svůj zájem o blaho ostatních, a může mít trvalý dopad na rozvoj komunity.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Platí zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

© 2024 Mecenas.cz

Nakódoval Leoš Lang