Klasické i online sázení – zásady, rizika, dluhy

Online sázkové kanceláře

18+ značka

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Sázení v online prostoru představuje pro mnoho lidí jistou formu zábavy. I přes to, že méně než 1 % online hráčů jsou skutečně patologičtí hráči, je nutno hrát zodpovědně a znát určité meze. Každý, kdo se baví online sázením a v online kasinech, by se měl držet určitých pravidel, aby chránil svůj majetek, sebe i své blízké.

Teorie, že by každý v online kasinech nebo online sázkových kancelářích byl problémový hráč, není pravdivá. Takových, potenciálně problémových, hráčů jsou naštěstí pouhá 3 %. Nicméně i přes to jen nutné hrát zodpovědně a mít všechny své sázky pod kontrolou. Vše spočívá v určení a dodržování jistých pravidel.

Zásady odpovědného online sázení a hraní

Hlavním rysem online sázení a kasin je to, že je člověku předloženo neskutečné množství možností. Online kasina, včetně Betor nebo Grandwin, nabízejí enormní množství her, do kterých se člověk může zapojit. Online sázkové kanceláře umožňují lidem sázet na obrovské množství událostí ať už ze společenské, tak i ze sportovní sféry. Aby hráč těmto všem možnostem nepropadl a držel si stále příjemné zážitky, musí držet jistá pravidla.

Mezi zásady a pravidla zodpovědného hraní a sázení online obecně patří:

 • Sebeuvědomění: Jednotlivci by si měli být vědomi svého chování, návyků a preferencí v oblasti hazardních her. To zahrnuje pochopení rizik a možných negativních důsledků hazardních her.
 • Věkové omezení: Účast na online hazardních hrách je přísně zakázána osobám mladším než zákonem stanovený věk, který je v české jurisdikci stanoven na 18 let.
 • Stanovení limitů: Stanovení osobních limitů výdajů je pro zodpovědné hraní hazardních her zásadní. Hráči by si měli stanovit rozpočet, který si mohou dovolit prohrát, a striktně ho dodržovat.
 • Řízení času: Zodpovědné hraní nabádá jednotlivce, aby si řídili svůj čas strávený hraním hazardních her a nedovolili, aby zasahoval do jiných důležitých aspektů jejich života, jako je práce, vzdělání, vztahy nebo jejich fyzická a duševní pohoda.
 • Vyhýbání se honbě za prohrami: Jedinci by se měli vyvarovat snahy získat zpět své prohry podáváním větších sázek nebo zapojením se do rizikovějších hazardních her. Zásadní je přijmout prohry jako součást zkušenosti s hraním hazardních her.
 • Vyvážení s ostatními aktivitami: Zodpovědní hráči udržují zdravou rovnováhu mezi hraním hazardních her a jinými volnočasovými aktivitami, koníčky a povinnostmi. Sázení neovládá jejich život.
 • Předcházení finančním potížím: Zodpovědné hraní klade důraz na to, aby se nehrálo s penězi určenými na základní výdaje, jako je nájem, účty nebo jiné nezbytnosti. Hazardní hry by měly být vnímány jako zábava, nikoli jako prostředek k řešení finančních problémů.
 • Podpora a pomoc: Online platformy pro hazardní hry by měly poskytovat informace, zdroje a odkazy na podpůrné organizace, které pomáhají jednotlivcům s problémy souvisejícími s hraním.
 • Bezpečné a férové prostředí: Online platformy pro hazardní hry by měly být licencovány a regulovány, což zajistí férovost her, ochranu informací o zákaznících a bezpečné finanční transakce.

Je důležité si uvědomit, že zásady a pravidla odpovědného hraní se mohou u jednotlivých provozovatelů hazardních her lišit. Jednotlivci by se při zapojení do online hazardních her měli primárně řídit tím, co povoluje či zakazuje zákon a nesnažit se ho jakýmkoliv způsobem obejít.

Sázení a hraní hazardních her lidem mnohdy rozhodí zdravou životní rovnováhu.

Legální online platformy

K uvedení do provozu online sázkové kanceláře nebo kasina je nutné mít licenci od Ministerstva financí ČR. Na jeho stránkách je také možné zkontrolovat, zda daná platforma licenci má podle tzv. Whitelistu. Jedná se o seznam všech platform, které jsou legálně registrované a mají danou licenci. Ty ostatní jsou nelegálně provozované a s nimi se pojí mnohá rizika.

Existuje několik důvodů, proč je lepší sázet na legálních online platformách než na nelegálních, i když ty nelegální se mnohokrát zdají lepší, přístupnější a s větší šancí na výhru.

 • Bezpečnost a důvěryhodnost: Legální online platformy jsou regulovány státními orgány, mají řádné licence a dodržují specifické předpisy a směrnice. Tím je zajištěna ochrana hráčových osobních a finančních údajů a férové fungování platformy.
 • Férovost a transparentnost: Legální platformy používají certifikované generátory náhodných čísel (RNG) renomovaných společností, které zajišťují integritu jejich her. To znamená, že výsledky jsou náhodné a nejsou zmanipulované ve prospěch platformy nebo konkrétního hráče. Na druhou stranu nelegální platformy mohou hry manipulovat ve svůj prospěch, což vede k nespravedlivým výsledkům.
 • Opatření pro zodpovědné hraní: Legitimní online platformy mají často zavedena opatření pro zodpovědné hraní, jako jsou postupy ověřování věku, limity vkladů, možnosti vlastního vyloučení a zdroje pro řešení problémů s hazardními hrami. Tato opatření upřednostňují bezpečnost hráčů a podporují postupy odpovědného hraní, které na nelegálních platformách obvykle chybí.
 • Právní ochrana: Když člověk sází na legální online platformě, je chráněn spotřebitelskými zákony a předpisy. V případě jakýchkoli sporů nebo problémů má k dispozici legální kanály, kde může hledat pomoc a řešení. U nelegálních platforem nemá žádné právní prostředky a může mu hrozit, že přijde o své prostředky bez možnosti odvolání.
 • Finanční zabezpečení: Legální online platformy obvykle nabízejí bezpečné platební možnosti a dodržují přísné protokoly, aby zajistily bezpečnost finančních prostředků. Hráčovy osobní a finanční údaje jsou šifrovány a chráněny, což snižuje riziko podvodu nebo neoprávněného přístupu. Nelegální platformy mohou tato bezpečnostní opatření postrádat, což hráče vystavuje potenciálním finančním rizikům.
 • Příspěvek k ekonomice: Sázení na legálních platformách přispívá k místní ekonomice prostřednictvím daní a licenčních poplatků. Tyto prostředky jsou často využívány na veřejné služby, infrastrukturu a regulační účely. Vyhýbáním se nelegálním platformám se člověk vyhne podpoře neregulovaných činností, které nepřispívají k ekonomice.

Výběr legálních online platforem pro sázení v konečném důsledku zajišťuje bezpečnější, spravedlivější a jistější sázení a zároveň chrání práva a finanční blahobyt.

Nastavení limitů a přijetí sebeomezujících opatření

Stanovení limitů v online sázení je zásadní pro udržení zodpovědných návyků a zamezení nadměrným ztrátám. Zahrnuje nastavení předem stanovených hranic pro množství času a peněz utracených sázením. Zde je několik klíčových aspektů, které je třeba při stanovování limitů zvážit:

 • limity vkladů
 • limity ztrát
 • limity částky na jednu sázku
 • časové limity
 • samovyloučení při ztrátě kontroly

Jaké limity a maximální výše sázek či proher si lze nastavit pro konkrétní typy her?

Kurzové sázky
(sázky na společenské nebo sportovní události)
– výše sázek za 1 den
– výše sázek za 1 měsíc
– výše čisté prohry za 1 den
– výše čisté prohry za 1 měsíc
Technické hry
(hrací automaty, elektromechanická ruleta a další)
– výše sázek za 1 den
– výše sázek za 1 měsíc
– výše čisté prohry za 1 den
– výše čisté prohry za 1 měsíc
– počet přihlášení k uživatelskému profilu za 1 měsíc
– doba od přihlášení uživatele k profilu k jeho automatickému odhlášení
– dobu, po kterou se hráč nebude moci zúčastnit hry na dané platformě po odhlášení z profilu
Živé hry
(hry s krupiérem – poker, ruleta, blackjack + bingo)
– výše čisté prohry za 1 den
– výše čisté prohry za 1 měsíc
– maximální počet návštěv herní platformy nebo sázkové kanceláře za 1 měsíc

Hráč nesmí zapomínat, že stanovení limitů není jen o jejich nastavení, ale také o jejich dodržování. Vyžaduje to sebekázeň, která zabrání překročení stanovených limitů. Kromě toho je vhodné vyhledat podporu organizací podporujících hraní hazardních her nebo odborníků, pokud se hráč potýká s obtížemi při dodržování limitů nebo ovládání sázkových návyků.

Rejstřík vyloučených osob

Rejstřík vyloučených osob (RVO), nebo rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, je seznam, který spadá pod správu Ministerstva financí ČR. Člověk, jehož jméno na seznamu figuruje, se jednoduše nesmí dále zúčastňovat hazardních her. Dle zákona jsou do RVO zapisovány následující fyzické osoby:

 1. které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum
 2. které jsou starší 18 let a jsou s osobou podle písmene a) (1.) společně posuzovanou podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum
 3. vůči kterým je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení
 4. kterým bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení
 5. kterým bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku
 6. která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, kterou neplní, a tomuto dítěti je přiznáno náhradní výživné pro nezaopatřené dítě podle zákona o náhradním výživném
 7. které o zápis samy požádají

Jméno může z rejstříku po nějaké době zmizet. Pokud člověk požádá o výmaz z RVO, tak se nejprve posoudí, zda důvody k zápisu vymizely, nebo stále trvají. Člověk, který se do seznamu nechal zapsat sám, může o vymazání požádat po 1 roce od zapsání.

Člověku v RVO se odepře přístup nejen do kasin a sázkových kanceláří, ale i na legální online platformy.

Sebevyloučení

Za sebevyloučení se považuje krok, kdy se hráč sám od sebe rozhodne zapsat do rejstříku vyloučených osob. Jedná se o situaci, kdy si člověk sám uvědomí, že pro něj sázení může představovat potenciálně problém. Ve zkratce, když si člověk uvědomí, že nad hraním a sázením ztrácí kontrolu a sami sobě hazardní hry a sázení zablokují.

Jsou i případy, kdy se lidé nechají zaspat do RVO jako preventivní opatření, aby ochránili sebe, své blízké a svůj majetek v případě, že by sázení mohli v budoucnu propadnout. Důležité je ale to, že RVO má dosah pouze na legální aspekt sázení. Tedy lidem se zablokují pouze legální kasina a sázkové kanceláře. Nelegální možnosti sázení zůstávají stále dostupné.

Jak provést sebevyloučení?

Sebevyloučení je jednoduchý proces, který začíná oficiálním formulářem na webu Ministerstva financí ČR. Do formuláře člověk vyplňuje základní informace o sobě (jméno, narození, občanství, adresa, atd.), a dále uvede cíl žádosti. Jednoduše se uvádí, že člověk žádá o zápis to rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, lze uvést například i důvod zápisu.

Pokud se člověk sám nepotýká s problémem, ale jeho blízká osoba, může mnohdy chtít svého blízkého zapsat do RVO. Bohužel ale zapsat druhou osobu není možné. Účinným způsobem, jak řešit takovou situaci, je primárně mluvit s daným člověkem a přesvědčit ji, že pro ni již hraní představuje problém, případně nebezpečí.

Registrace a ověření totožnosti hráče

Registrace a ověřování totožnosti uživatelů na online sázkových platformách slouží k několika účelům, aby se zabránilo problémovému hraní:

Ověření věku: Online sázkové platformy vyžadují, aby uživatelé při registraci předložili doklad o věku. To pomáhá zajistit, aby nezletilí neměli přístup k hazardním službám, protože hraní nezletilých může vést k dlouhodobým problémům s hraním a k závislosti.

Intervence při problémovém hraní: Ověřování totožnosti umožňuje online sázkovým platformám sledovat chování uživatelů a zasáhnout v případech, kdy je zjištěno problémové hráčství. Sledováním vzorců hraní a utrácení mohou platformy zavést systémy včasného varování, které identifikují uživatele ohrožené vznikem problému s hazardními hrami nebo ty, kteří již problémové chování vykazují.

Registrace a ověřování totožnosti hrají celkově zásadní roli při podpoře odpovědného hraní, ochraně zranitelných osob a prevenci problematického chování při hraní hazardních her na platformách pro online sázení.

Některé herní platformy, jako je Betano nebo Fortuna, nabízejí bonusy. Při registraci s použitím Betano promo kódu lze tento bonus získat. Betano dále nabízí speciální uvítací bonus pro nové hráče. Dále lze získat i u Fortuny bonus za registraci. Tato nabídka představuje lákavou možnost pro nové uživatele, kteří hledají výhody při vstupu na danou platformu.

Sázení a dluhy

Hazardní hry mohou být pro mnohé příjemnou a rekreační aktivitou, ale mohou s sebou nést i určitá rizika, zejména pokud jde o finance. Jedním z významných problémů spojených s hazardními hrami je možnost hromadění dluhů.

Zde je několik klíčových bodů, kterým je třeba porozumět v souvislosti s hazardními hrami a dluhy:

 • Hromadění dluhů: Když lidé hrají hazardní hry, riskují, že přijdou o peníze. Pokud soustavně zažívají prohry a nejsou schopni své hráčské návyky kontrolovat, mohou se dostat do situace, kdy se jim nahromadí značné dluhy. Dluhy z hazardních her mohou pocházet z různých zdrojů, například z půjček, úvěrů, používání kreditních karet nebo dokonce z toho, že se uchýlí k nelegálním činnostem, aby svou závislost financovali.
 • Vysoké úrokové sazby: Dluhy spojené s hazardními hrami mohou být obzvláště problematické, protože jsou často úročeny vysokými úroky. To platí zejména tehdy, když si jednotlivci půjčují peníze z neoficiálních zdrojů, jako jsou lichváři, nebo se zapojují do online hazardních her pomocí kreditních karet. Vysoké úroky mohou ztížit splácení dluhů, což vede k začarovanému kruhu půjčování si a hromadění dalších dluhů.
 • Emocionální a psychologický dopad: Nezvládnuté dluhy z hazardních her mohou výrazně ovlivnit duševní pohodu jednotlivce. Pocity viny, studu, úzkosti a deprese jsou u osob, které se potýkají s dluhy spojenými s hazardními hrami, běžné. Stres spojený se zvládáním finančních problémů může dále přispívat ke zhoršení duševního zdraví.
 • Právní důsledky: V extrémních případech mohou dluhy z hazardních her vést k právním problémům. V některých zemích platí zákony, které dluhy z hazardních her kriminalizují, zejména pokud se týkají nezákonných činností, podvodů nebo nelicencovaných hazardních her. Právní problémy mohou dále zkomplikovat finanční situaci a celkovou pohodu jednotlivce.

Je důležité si uvědomit, že ačkoli dluhy spojené s hazardními hrami mohou mít vážné následky, ne každý, kdo se věnuje hazardním hrám, se dostane do finančních potíží. Rizika spojená s dluhy z hazardních her mohou pomoci zmírnit postupy zodpovědného hraní, jako je stanovení limitů, cvičení sebekontroly a přístup k hazardním hrám jako k formě zábavy, nikoli jako ke zdroji příjmů.

Gamblerství jde vždy ruku v ruce s finančními problémy, zadlužením a mnohdy krachem.

Stálý příjem ze sázení? Nesmysl

Obecně se nedoporučuje spoléhat se na hazardní hry jako na zdroj stabilního příjmu. I když někteří jedinci mohou zaznamenat krátkodobé výhry, hazardní hry jsou v konečném důsledku založeny na náhodě a pravděpodobnosti, které jsou často v neprospěch hráče.

Důležité také je si uvědomit, že neexistuje způsob, jakým by člověk dokázal vyzrát nad provozovatelem a jen by vyhrával. Spousta lidí si myslí, že zná kouzlo výhry nad sázkovou kanceláří, ale jedná se jen o domněnky a teorie. Kdyby taková možnost byla, hazard by ve světě nepřetrvával. Svým způsobem však existuje způsob, jak sázet na jistotu.

Kasina a herny existují proto, aby vydělávaly peníze, nikoli proto, aby hráčům poskytovaly stálý příjem. Všechny tyto organizace a platformy vydělávají veliké peníze jen díky tomu, že lidé sází a prohrávají a tedy finance připadají provozovateli.

Účast na hazardních hrách jako prostředek k získání stabilního příjmu může být riskantní, návyková a finančně škodlivá. Je vhodné přistupovat k hazardním hrám jako k formě zábavy, stanovit si přísné limity výdajů a hrát pouze s penězi, které si člověk může dovolit prohrát.

Některé platformy, jako třeba CSGO Keydrop, sice neslibují výdělky, avšak stojí peníze, jelikož hráči nakupují virtuální předměty do hry. Kupují si bedny s těmito předměty. Dopředu však neví, co je uvnitř. Vyvstává otázka, zda i toto se dá počítat jako hazard či nikoliv.

Jak poznat problémové hráčství?

Společnost anonymních gamblerů vytvořila seznam 20 otázek, dle kterých může člověk jednoduše odhadnout, zda má, nebo nemá problém s gamblerstvím.

 1. Ztratil(a) jste někdy čas určený k práci nebo studiu kvůli hazardní hře?
 2. Učinil hazard Váš život doma nešťastným?
 3. Poškodil hazard Vaši pověst?
 4. Cítil(a) jste po hazardu výčitky svědomí?
 5. Hrál(a) jste někdy hazardní hru proto, abyste získal(a) peníze, jimiž by jste zaplatil(a) dluhy nebo vyřešil(a) finanční problémy?
 6. Zmenšilo hazardní hraní Vaši ctižádost a výkonnost?
 7. Když jste prohrál(a), měl jste pocit, že se musíte k hazardní hře co nejdříve vrátit a vyhrát zpět, co jste prohrál(a)?
 8. Když jste vyhrál(a), měl(a) jste silnou touhu se k hazardu vrátit a vyhrát ještě víc?
 9. Hrál(a) jste hazardní hru často tak dlouho, dokud jste neprohrál(a) poslední peníze?
 10. Půjčil(a) jste si někdy peníze, abyste financoval(a) hazard?
 11. Prodal(a) jste někdy něco, abyste financoval(a) hazard?
 12. Nechtělo se Vám používat peníze z hazardu pro normální účely?
 13. Způsobil hazard to, že jste se nestaral(a) o prospěch rodiny?
 14. Hrál(a) jste někdy hazardní hru déle, než jste měl(a) původně v úmyslu?
 15. Hrál(a) jste hazardní hru někdy, abyste unikl(a) starostem a trápením?
 16. Spáchal(a) jste někdy, nebo jste někdy uvažoval(a) o spáchání nezákonného činu, abyste financoval(a) hazard?
 17. Působil Vám hazard potíže se spaním?
 18. Vedly hádky, nespokojenost nebo zklamání k tomu, že ve Vás vznikala touha hrát hazardní hru?
 19. Když se na Vás „usmálo štěstí“, cítil(a) jste touhu to oslavit pár hodinami hazardu?
 20. Uvažoval(a) jste někdy o sebezničení kvůli hazardu?

Pokud hráč odpoví kladně na 7 a více otázek, může to znamenat potenciální problém z gamblerstvím. Většina patologických hráčů totiž odpoví „ano“ nejméně na sedm otázek z výše uvedených.

Pomoc při problémovém sázení

Vzhledem k tomu, že gambling stejně jako jiné závislosti, ubírá člověku schopnost zdravého úsudku, je nutné závislost na hazardních hrách řešit co nejdříve. Důležité je s takovými lidmi mluvit, protože hráči si sami sobě nepřiznají, že se stali obětí závislosti.

Existuje několik míst, kde může hráč vyhledat pomoc s problémy souvisejícími s hazardními hrami. Toto je jen zlomek z velikého množství podpůrných organizací a společností, které pomáhají problémovým hráčům:

Národní linka pro odvykání hraníwww.hazardni-hrani.cz, tel. číslo: +420 800 350 000

Zodpovědné hraníwww.zodpovednehrani.cz, tel. číslo: +420 777 477 877

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN – online adiktologická poradna, www.poradna.adiktologie.cz

Anonymní gambleřiwww.anonymnigambleri.cz

Člověk nesmí zapomínat, že vyhledání pomoci je důležitým krokem k řešení závislosti na hazardních hrách. Hráč by neměl váhat a obrátit se na tyto zdroje, protože jsou určeny k tomu, aby pomohly na cestě k uzdravení každému, kdo pomoc potřebuje.

Danění výhry ze sázení

Jako většina příjmů, tak i výhry ze sázení a hazardu jsou od určitých částek daněny. Výhra je zdaněná ve chvíli, kdy hodnota jednotlivé výhry přesáhne 1 000 000 Kč. Daň pak činí 15 %. Výhry se posuzuje zvlášť pro různé kategorie hazardních her a čistá celková výhra je celková výše výher snížená o všechny vklady do hazardní hry.

Zákon o dani z hazardních her vymezuje následující druhy hazardních her:

 • loterie a tomboly
 • kursové sázky a totalizátorové hry
 • technické hry
 • živé hry s výjimkou turnaje živé hry
 • turnaje živé hry a turnaje malého rozsahu
 • jiné hazardní hry mimo výše uvedené

Výhry z loterie a tomboly podléhají navíc i srážkové dani ve výši 15 %. Ten, kdo výhru vyplácí, tedy rovnou daň z výhry strhne a výherce poté nemusí tuto výhru uvádět v daňovém přiznání. Zbylé kategorie hazardních her jsou od srážkové daně osvobozeny.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Platí zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

© 2024 Mecenas.cz

Nakódoval Leoš Lang