Mecenášství ve sportu – podpora talentů a sportovních událostí

Online sázkové kanceláře

18+ značka

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Mecenášství ve sportu je po staletí ve světě sportu nesmírně důležitým tématem. Od starověkých olympioniků až po současné profesionální sportovce lze mecenášství považovat za základní součást každého sportovního úsilí.

Mecenášství není jen finanční podpora, ale také podpora zdrojů, znalostí, zkušeností a sítí kontaktů, které by mnozí sportovci nebo týmy jinak nikdy nemohli získat.

Co je to však mecenášství? Jak funguje a proč je důležitou součástí většiny sportů? Aby mohly být tyto otázky zodpovězeny, je nejdříve nutno se podívat na definici mecenášství a na to, jak zapadá do moderního sportovního světa.

Definice mecenášství ve sportu

Mecenášství je definováno jako podpora, ať už finanční, nebo materiální, osobě, týmu nebo instituci, kterou poskytuje bohatý jednotlivec, společnost nebo jiná organizace.

Ve sportu může mít tato podpora mnoho podob, například peněžní dary, poskytnutí přístupu k zařízením nebo vybavení, najímání trenérů nebo poskytování rad a vedení.

Na této podpoře se obvykle podílí jedna nebo obě strany, mecenáš i příjemce mecenášství, a tak se s ní lze v různých podobách setkat v celé historii sportu.

Příklady mecenášství ve sportu

Příklady mecenášství ve sportu lze vidět v mnoha profesionálních sportech. Sportovní týmy jsou často financovány bohatými mecenáši a podniky.

Tito mecenáši poskytují nejen finanční podporu, ale také využívají svůj vliv a zkušenosti ve prospěch týmu. Sponzorství je také jednou z forem mecenášství, které poskytuje finanční prostředky týmům, událostem a jednotlivým sportovcům výměnou za reklamu nebo propagaci značky.

Pro mnoho ambiciózních sportovců, zejména těch, kteří jsou na svém sportu závislí z hlediska příjmů, je mecenášství záchranným lanem. Mnozí profesionální sportovci nemají finanční svobodu, kterou jim nabízejí významné smlouvy o podpoře a sponzorství, a proto pro ně může být mecenášství zásadním zdrojem podpory.

Bohatí jednotlivci, společnosti a organizace často poskytují sportovcům podporu, například najímají trenéry, poskytují přístup k tréninkovým zařízením nebo vybavení nebo nabízejí finanční podporu.

V posledních letech se jednotliví sportovci a sportovní týmy často rozhodli využívat novodobé platformy pro hromadné financování, aby získali peníze na své úsilí, čímž vytvořili další formu mecenášství.

Tento způsob získávání podpory pro konkrétní úsilí se stává stále oblíbenější alternativou k tradičnímu sponzoringu velkých podniků.

Mecenášství se praktikuje ve všech možných sportech.

Podpora malých a neprofesionálních sportovců

Mecenášství se neomezuje pouze na profesionální sportovce a lze ho pozorovat i v mnoha amatérských a menších sportech.

Bohatý mecenáš se například může rozhodnout financovat školní fotbalový tým a poskytnout mu potřebné vybavení a finanční podporu na turnajové poplatky.

Jednotlivec nebo organizace se může rozhodnout sponzorovat regionální nebo celostátní akci nebo místní sportovní ligu či organizaci.

Dopad mecenášství na sport a rozvoj sportovců je dalekosáhlý. Umožnil talentovaným sportovcům přístup ke zdrojům potřebným k dosažení jejich maximálního potenciálu a zároveň umožnil týmům a akcím zvýšit jejich dosah a dopad.

Příspěvky z mecenášství jsou mnohdy vyšší, než jaký je roční rozpočet sportovní organizace.

Příklady mecenášství ve sportu

Pro příklad je níže uvedeno pár případů mecenášství ve sportu, které významně ovlivnily chod organizace a rovněž sportovní výsledky.

Pro mnohé sportovní organizace je mecenášství zásadní zdroj příjmů. Příspěvky od mecenášů jsou často mnohonásobně vyšší, než jaký je roční rozpočet klubu.

  • Tomáš Janeček – významnou část svého bohatství získal na obchodování na burze, a zároveň provozuje soukromé školy a školky. Na volejbalový klub VK Lvi Praha přispívá ročně cca 8 milionů korun.
  • Václav Brabec – podnikatel v oblasti autodopravy, odhadovaný roční příspěvek 40 milionů korun ročně přispívá fotbalovému klubu Baník Ostrava.
  • Zdeněk Červenka – majitel a šéf zemědělské společnosti odhadem přispívá 20 milionů korun ročně fotbalovému klubu FC Fastav Zlín.

Mecenášství ve sportu by mělo přinášet prospěch hlavně příjemci daru a mecenáš by měl poskytovat podporu dobrovolně a bez očekávání oplátky.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Platí zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

© 2024 Mecenas.cz

Nakódoval Leoš Lang