Kdo jsou moderní mecenáši a jaké mají motivace?

Online sázkové kanceláře

18+ značka

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Koncept mecenášství, který označuje praxi bohatých jednotlivců nebo organizací poskytujících finanční podporu tvůrčím pracovníkům, není ničím novým. V posledních několika staletích přispívali významní mecenáši k rozkvětu múzických umění, výtvarného umění, literatury a prakticky všech ostatních tvůrčích oborů. Co znamená mecenášství dnes?

Vzhledem k této tradici by se mohlo zdát, že v moderním světě se rozsah a vliv mecenášství zmenšil. Nic však nemůže být dále od pravdy.

Mecenášství tehdy a dnes

V současnosti je mecenášství stejně důležité jako kdykoli předtím a jako mecenáši vystupují mnozí jednotlivci i organizace.

I když mecenášské chování může mít mnoho podob (od financování konkrétních projektů až po vytváření příležitostí pro umělce vystavovat nebo vystupovat v zavedených prostorách), základní cíl zůstává stejný – finančně podporovat další generaci kulturních pracovníků.

Kdo jsou tedy tito moderní mecenáši a co je motivuje k takové štědrosti? Obecně lze říci, že moderní mecenáši často spadají do stejných kategorií jako jejich dávní kolegové.

Jsou to většinou bohatí jednotlivci, firemní sponzoři a filantropické organizace. Zatímco společným znakem s antickými mecenáši mohou být finanční prostředky, motivace moderních mecenášů se mohou lišit, často v závislosti na oblasti jejich vlivu.

Pro některé bohaté jednotlivce je mecenášství způsobem, jak vyjádřit svůj obdiv k určitým druhům umění nebo umělcům.

Při vzpomínce na minulost se mohou člověku vybavit třeba známé osobnosti, jako je filmový producent David Puttnam nebo švýcarská sběratelka umění Maja Hoffmannová, kteří svou vášeň a obdiv přetavili v trvalou podporu umělců.

Do této kategorie spadají také firemní sponzoři, kteří využívají patristické činy k dosažení konkrétních marketingových nebo sociálních cílů.

Například nadnárodní značka nápojů Heineken založila program, který financuje akce s cílem vytvořit exkluzivní marketingové příležitosti. Podobně si elektronický gigant Sony najal „poradenskou společnost pro kulturní strategii“, aby mu radila s různými způsoby, jak spolupracovat s kulturními organizacemi.

Muzea, galerie a další významné kulturní instituce tvoří velkou část současné umělecké scény. Jejich úspěch často závisí na štědrých příspěvcích filantropických organizací.

U těchto organizací má mecenášství často podobu financování investičních projektů nebo zadávání programů činností, jako je například řada výstav současného umění.

Souhrnně řečeno, dnešní mecenášství vypadá trochu jinak než v minulosti, ale motivace dnešních mecenášů zůstává stejná. Bohatí jednotlivci svou podporou vyjadřují svůj obdiv k umění, firemní sponzoři se snaží dosáhnout konkrétních cílů, zatímco filantropické organizace se snaží zajistit finanční stabilitu umělecké scény.

Bez těchto moderních mecenášů a jejich štědrých příspěvků bychom neměli dnešní živou uměleckou scénu.

Mecenášství se často vyskytuje například na umělecké scéně.

Rozdíl mezi filantropií a mecenášstvím

Mecenášství a filantropie jsou dva pojmy, které se často zaměňují, ale jsou mezi nimi značné rozdíly.

Mecenášství je definováno jako podpora, povzbuzení nebo finanční pomoc, kterou mecenáš poskytuje umělci nebo spisovateli, zejména mladému, při jeho kariéře ve zvolené profesi.

Mecenášství nemusí být nutně motivováno altruismem, protože může být formou sebepropagace nebo navazování kontaktů.

Mecenáši často poskytují finanční podporu umělcům nebo organizacím, které se potýkají s problémy, ale očekávají také něco na oplátku, například uznání nebo vliv na projekt, který financují.

Na druhou stranu filantropie je akt poskytnutí peněz, času, zboží nebo služeb ve prospěch druhých nebo na podporu určité věci. Na rozdíl od mecenášství není filantropie transakční a je obvykle motivována altruismem.

Filantropie může být spontánní, například darování peněz na dobročinné účely, nebo může být plánovaná, například závazek darovat určité procento svého příjmu nebo majetku.

Filantropie se často používá jako nástroj k řešení sociálních, ekonomických, environmentálních a dalších problémů.

Další klíčový rozdíl mezi mecenášstvím a filantropií spočívá v tom, že mecenášství je vztah mezi mecenášem a příjemcem, zatímco filantropie se obvykle týká většího společenství lidí nebo organizací.

Mecenášství je obvykle zaměřeno na konkrétní osobu nebo projekt, zatímco filantropie je často zaměřena šířeji, se záměrem vytvořit větší celkový dopad v komunitě.

Filantropie je iniciována z čistého altruismu.

Závěrem

Celkově lze říci, že mecenášství i filantropie jsou obě metody dárcovství, ale v praxi se od sebe značně liší.

Mecenášství je intimnější vztah mezi dvěma stranami, často motivovaný sebepropagací nebo navazováním kontaktů, zatímco filantropie je obecnější snaha prospět větší komunitě nebo věci.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Platí zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

© 2024 Mecenas.cz

Nakódoval Leoš Lang