Inovativní přístupy k mecenášství – crowdfunding a společenské podnikání

Online sázkové kanceláře

18+ značka

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Po staletí sloužili mecenáši jako síla, která zajišťovala zdroje pro umění a inovace, zejména v oblastech, které nemohly být financovány státem. V současné době se stále oblíbenějšími formami mecenášství stávají crowdfunding a sociální podnikání.

Mecenáši jsou velkým přínosem ve všech možných oblastech. Pomoc je ve většině případů finanční, což pomáhá rozvíjet všechny aspekty společenského života a objevovat nové věci.

Mecenáši jsou fyzické nebo právnické osoby, které podporují určitou formu sociálního podniku (nebo podnikání) s deklarovaným cílem podporovat sociální, kulturní, vzdělávací, environmentální, ekonomické a jiné formy výhradně prospěšných cílů.

Crowdfunding

Crowdfunding je druh mecenášství, jehož cílem je financovat projekty a iniciativy prostřednictvím společného úsilí velkého počtu individuálních podporovatelů.

Je to také nově vznikající forma alternativního financování. Může se jednat například o online platformu pro získávání finančních prostředků, kde mohou jednotlivci a organizace zahajovat kampaně s cílem získat peníze na pokrytí svých nákladů.

Crowdfundingové kampaně obvykle zahrnují vytvoření webové stránky, kde si potenciální podporovatelé mohou prohlédnout projekty, které je zajímají, a učinit finanční přísliby na jejich podporu.

Úspěšné crowdfundingové kampaně umožnily zejména vznik uměleckých projektů, dokumentárních filmů a iniciativ v oblasti sociální spravedlnosti.

Například crowdfundingová platforma Kickstarter umožnila získat finanční prostředky na projekty, jako je dokumentární film „Neznámý známý“ režiséra Errola Morrise.

Dále tato platforma pomohla získat finance pro knihu autorky Naomi Kleinové „Ne nestačí: jak se bránit Trumpově šokové politice a vydobýt si svět, jaký potřebujeme“.

Crowdfunding je oblíbený zejména pro kulturní oblast.

Společenské podnikání

Další formou mecenášství, která se v posledních letech těší stále větší oblibě, je sociální podnikání. Sociální podnikatelé jsou jednotlivci, kteří zakládají podniky s primárním cílem vytvářet sociální změny.

Sociální podnikání je druh podnikání zaměřený zejména na vytváření sociálních nebo environmentálních změn.

Toho lze dosáhnout různými způsoby, včetně poskytování strategické podpory stávajícím organizacím, zakládání podniků se sociálním posláním a podnikatelskými modely zaměřenými na poslání nebo spolupráce s veřejným či soukromým sektorem s cílem podpořit pozitivní změny ve společnosti.

Na rozdíl od tradičních podniků se tyto podniky obvykle nezaměřují na maximalizaci zisku, ale na řešení sociálních a ekonomických problémů.

K významným příkladům projektů sociálního podnikání patří iniciativa „Gurukul“ v Indii, která poskytuje bezplatné vzdělání venkovským dětem.

Dalším příkladem je ekologická obuvnická společnost „Rethink the Shoes“, která vyrábí a prodává cenově dostupnou a odolnou obuv z recyklovaných materiálů.

Jak crowdfunding, tak sociální podnikání mohou být účinnými metodami mecenášství.

Otevřely se také možnosti zakládat udržitelné podniky, které mohou znovu vytvářet bohatství a příležitosti v potřebných oblastech.

Financování sociálního podnikání

Financování sociálních podnikatelů často pochází z filantropických zdrojů, mezi něž patří nadace, vlády a soukromé osoby. Tento typ financování je znám jako mecenášství.

Mecenáši často poskytují sociálním podnikatelům finanční prostředky ve formě grantů, půjček, investic nebo jiného soukromého financování.

Tyto zdroje mohou být použity na pomoc při financování projektů, platforem a iniciativ, které mají potenciál mít pozitivní dopad na společnost.

Patroni mohou také nabízet zdroje v podobě nefinanční pomoci, jako je mentoring, strategické plánování, provozní pomoc a poradenské služby.

Mecenáši mohou také působit jako katalyzátory ve smyslu inspirace a motivace sociálních podnikatelů a poskytování praktické podpory a poradenství při plnění jejich sociálního poslání.

V posledních několika desetiletích výrazně vzrostl počet mecenášů, protože stále více soukromých a filantropických sponzorů se obrací k sociálním podnikatelům, aby vytvořili pozitivní sociální změnu.

To umožnilo sociálním podnikatelům vyvíjet inovativní řešení složitých sociálních a environmentálních problémů a vytvářet hodnoty pro obecné blaho.

Otevřely se také možnosti zakládat udržitelné podniky, které mohou znovu vytvářet bohatství a příležitosti v potřebných oblastech.

Crowdfundingové kampaně umožňují jednotlivcům věnovat malé částky na projekty a účely, které podporují, zatímco sociální podnikatelé mohou řešit sociální a environmentální problémy vynalézavými způsoby.

Kombinací obou přístupů lze vytvořit prostředí, v němž mají inovativní a smysluplné projekty větší šanci na úspěch.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Platí zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

© 2024 Mecenas.cz

Nakódoval Leoš Lang